O spoločnosti - Chutné pečivo pre vás Frost Prešov a. s.

Frost Prešov

Chutné pečivo
     len pre vás

váš Frost Prešov

O spoločnosti Frost a.s. Prešov

Prevádzka výroby pekárskych výrobkov a mrazených pekárskych polotovarov so sídlom v Prešove na  Petrovanskej č.34/B, predstavuje pekárenský  závod, ktorý patrí medzi najväčšie a technologicky najvyspelejšie  prevádzky v tomto potravinárskom segmente na  Slovensku.

 

Po ukončení technologických skúšok a schválení prevádzky kompetentnými autoritami v roku 2013 sa začalo s produkciou pečených pekárskych výrobkov typu croissant a následne aj s výrobou   mrazených pekárskych polotovarov, určených na dopekanie v mieste ich ponuky a predaja  konečnému spotrebiteľovi.   V roku 2014 bol do výroby zaradený aj sortiment pečených pekárskych výrobkov, ktoré sú po upečení zmrazené a rozmrazujú sa tesne pred konzumáciou, alebo ich predajom konečnému spotrebiteľovi.

 

Závod je vybavený modernou technológiou pre výrobu uvedených druhov pekárskych výrobkov a polotovarov s veľkou variabilitou a  potenciálom pre inováciu výrobkov. Práve inovatívny potenciál prevádzky, ktorého dôkazom je neustále prispôsobovanie výrobného programu požiadavkám zákazníkov a rozširovanie portfólia vyrábaných pekárskych výrobkov a mrazených pekárskych polotovarov je jednou zo silných stránok spoločnosti.

 

Sortiment aktuálne vyrábaných výrobkov tvoria  výrobky zahrnuté v katalógu, avšak tento je vo zvýšenej frekvencii obmieňaný na základe konkrétnych požiadaviek obchodných partnerov, pre ktorých sa priebežne vyvíjajú nové druhy výrobkov podľa regionálnych zvyklostí konečných spotrebiteľov v mieste ich ponuky a predaja.

 

Svojim nastavením a technologickým vybavením  je prevádzka predurčená na to, aby veľmi pružne reagovala na aktuálne požiadavky trhu s potravinami  a plnila tak priania odberateľov, ale hlavne konečných zákazníkov a aby sa jej výrobky stali stabilnou súčasťou ponuky pekárskych výrobkov a mrazených pekárskych polotovarov  umiestňovaných na trhu s potravinami.

Kde sa predávajú naše výrobky?

Pečené pekárske výrobky a mrazené pekárske polotovary  vyrábané spoločnosťou FROST a.s. Prešov sú distribuované a predávané na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Českej republike.

Na Slovensku ich nájdete v ponuke väčšiny  obchodných systémov, avšak aktuálne najväčším odberateľom je poľská maloobchodná sieť  BIEDRONKA.....

V záujme širšieho uplatnenia našich výrobkov na trhu  rozširujeme portfólio vyrábaných výrobkov o nové druhy a skupiny výrobkov, ktoré  veríme, že svojimi vlastnosťami, predovšetkým chuťou, zložením a kvalitou oslovia odberateľov a konečných zákazníkov.

Certifikát BRC

V roku 2014 sme implementovali do nášho vnútorného kontrolného systému bezpečnosti  a kvality aj požiadavky Globálnej normy pre bezpečnosť potravín BRC. Proces zavádzania tohto systému bezpečnosti pre výrobu potravín bol  úspešne ukončený v novembri 2014, kedy naša spoločnosť úspešne obhájila zavedený systém pri certifikačnom audite a získala  certifikát BRC.

.